Skip to main content

Գինեկոլոգ

Գինեկոլոգի մոտ պարբերաբար հաճախումը հանդիսանում է պարտադիր յուրաքանչյուր կնոջ համար: Ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները, որոնցով հագեցած է մեր կլինիկան, թույլ են տալիս հայտնաբերել գինեկոլոգիական հիվանդությունները վաղ շրջանում:
Գինեկոլոգն է օգնում ընտանիքի պլանավորման հարցում: 
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիան դա ներհեշտոցային՝ արգանդի, վզիկի, ձվարանների, արգանդային փողերի գերձայնային հետազոտություն է։ 
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիան ինֆորմացիայի տեսակետից գերազանցում է կանացի փոքր կոնքի օրգանների տրանսաբդոմինալ  հետազոտությանը: Գերձայնային հետազոտությունը գինեկոլոգիայում թույլ է տալիս հայտնաբերել կանանց վերարտադրողական համակարգի հիվանդությունները վաղ շրջանում մինչև կլինիկական նշանները, ինչը տալիս է  էֆեկտիվ բուժման արդյունք: 

Բժիշկներ

Իննա Պերսոյան