Skip to main content

ՀՈԼՏԵՐ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

Հոլտեր-մոնիտորինգ ԷԿԳ
Հոլտեր-մոնիտորինգը դա հետազոտվողի, օրվա ընթացքում ազատ ապրելակերպի պայմաններում   ԷԿԳ-ի երկարատև գրանցումն է։
Կիրառման նպատակն է՝
  • սրտի ռիթմի խանգարումների հայտնաբերում օրվա ընթացքում
  • վազոսպատիկ ստենոկարդիայի և սրտամկանի անցավ իշեմիայի հայտնաբերում

Բժիշկներ