Skip to main content

Ստրեպ – թեստ A (A խմբի ստրեպտոկոկի հայտնաբերում)

Արժեքը ՝
7,500 AMD
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են