Skip to main content

Calprotectin fecal | Կղանքում կալպրոտեկտինի հայտ.

Արժեքը ՝
10,000 AMD
© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են