Skip to main content

Ռենտգեն հետազոտություն

    Չնայած այն փաստին, որ այժմ առկա են նորագույն տեխնոլոգիաներ, ռենտգեն հետազոտության մեթոդները մնում են առաջատար բազմաթիվ ախտահարումների ախտորոշման ժամանակ, քանի որ ռենտգեն հետազոտությունները կատարվում են ավելի արագ և պահանջում են  պացիենտի ավելի քիչ նախապատրաստման միջոցառումներ, ինֆորմատիվ են և մատչելի: Ռենտգեն հետազոտությունները թույլ են տալիս  նախ հայտնաբերել և ախտորոշել պաթոլոգիան, հետո որոշել տվյալ  փոփոխությունների տեղակայությունը և բուժման ընթացքի  դինամիկան:
Կենտրոնը հագեցած է ժամանակակից SIEMENS ֆիրմայի թվային սարքով:
Ռենտգեն հետազոտության ժամանակ հետազոտվողի նախապատրաստում չի պահանջվում բացառությամբ մարսողական համակարգի հետազոտությունների: Դիագնոստիկա   ԲԿ — ում իրականացվում են հետևյալ  ռենտգեն հետազոտությունները.

  •         Կրծքավանդակի ռենտգենգրաֆիա և ռենտգենսկոպիա
  •          Ողնաշարի ռենտգենգրաֆիա
  •          Ոսկրահոդային համակարգի ռենտգենգրաֆիա
  •          Գանգի ռենտգենգրաֆիա
  •          Թրքական թամբի ռենտգենգրաֆիա
  •          Հայմորային խոռոչների ռենտգենգրաֆիա
  •          Աղեստամոքսային տրակտի ռենտգենսկոպիան
  •          Միզուղիների տեսադաշտային ռենտգենգրաֆիա
  •          Արտազատիչ (էքսկրետոր) ուրոգրաֆիա   

Բժիշկներ