Բուժական — դիագնոստիկ միջամտություններ

Բուժում ամբուլատոր պայմաններում 20,000
Գինեկոլոգի կոնսերվատիվ բուժման կուրս /առանց դեղորայքի արժեքի/ 50,000
ՆԱՊ տեղադրում /առանց պարուրակի արժեքի/ 15,000
ՆԱՊ հեռացում և խորհրդատվություն 10,000
Գինեկոլոգի կոնսերվատիվ բուժման Ականջի ծծմբային խցանի հեռացում /միակողմանիկուրս ( առանց դեղորայքի արժեքի ) 3,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 1 պրոցեդուրա  2,000
Ֆիզիոթերապիա, 1 պրոցեդուրան  2,000
Ականջի ծծմբային խցանի հեռացում 3,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 1 պրոցեդուրա 2,000
Կաթիլային ներարկում 3,000
Ներհոդային ներարկում 10,000
Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն/բուժում և ներհոդային ներարկում 15,000
 Ներհոդային ներարկում՝ լրավճար խորհրդատվության համար վճարից հետո 5,000
Հոդի պունկցիա 15,000
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են