Skip to main content
naira miqaelyan

Նաիրի Միքայելյան

Մասնագիտություն

  • էխոկարդիոգրաֆիայի մասնագետ
Դիագնոստիկա բժշկական միավորումում աշխատում է  2013 թ.-ից։  Հայաստանի Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիաների անդամ