Դուպլեքս, դոպլեր հետազոտություններ

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Գլխի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
      *  — մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 10.000
       Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն
Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների դոպլեր 10.000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների դոպլեր 10.000
Կավերնոզ մարմնի դոպլեր 10.000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 15.000

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են