Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ

Բուժական — դիագնոստիկ միջամտություններ

Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա / տեղային անզգայացմամբ 12,000
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա հելիկոբակտեր պիլորիի որոշմամբ 15,000
Լրավճար` հելիկոբակտեր պիլորիի էքսպրես թեստի համար 3,000
Ռեկտոսկոպիա 15,000
Կոլոնոսկոպիա 25,000
Դուոդենոսկոպիա  12,000
       Անեսթեզիա էնդոսկոպիկ հետազոտության դեպքում իրականացվում է ըստ  գործող` «Լրացուցիչ ծառայություններ» գնացուցակի
 * — հետազոտության ընթացքում ըստ բժշկական ցուցումների կատարված բիոպսիայի բջջաբանական կամ հյուսվածքաբանական հետազոտությունը  իրականացվում է ըստ գործող գնացուցակի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են