Skip to main content

Բժշկական օգնության և ծառայությունների գնացուցակ

<<ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ>> ԲՄ  ԳԲԿ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎԱՆՈՒՄ

  Գ Ի Ն Ը
 ՀՀ դրամ
Համալիր ախտորոշման փաթեթ 69,000
ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲՈՒԺՈՒՄ
Բժշկի առաջնային խորհրդատվություն (101 սենյակ) անվճար
Նեղ մասնագետի խորհրդատվություն և ամբուլատոր բուժում 7,000
Նյարդաբան
Սրտաբան
Թոքաբան
Թերապևտ
Մանկաբույժ
Էդոկրինոլոգ
Ուրոլոգ
Նեֆրոլոգ
Գինեկոլոգ
Գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ
Սեքսոպաթոլոգ
Մաշկավեներաբան
Գաստրոէնտերոլոգ
Ռևմատոլոգ
Հոգեթերապևտ
Ալերգոլոգ
Ակնաբուժ
Սուրդոլոգ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբան
Ուռուցքաբան
Ստոմատոլոգ
Վիրաբույժ
Անոթային վիրաբույժ
Թերապևտի տնային այց (Դիագնոստիկա ԲՄ-ում չգրանցված բնակչության համար) 15,000
ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա 10,000
Որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա  7,000
Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա  7,000
Վահանագեղձի /հարվահանագեղձի/ սոնոգրաֆիա  7,000
Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա  7,000
Ավշահանգույցների սոնոգրաֆիա  7,000
Պարանոցի օրգանների սոնոգրաֆիա 10,000
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա  7,000
Կանացի փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա և ֆոլիկուլոմետրիա  8,000
Որովայնի,փոքր կոնքի օրգանների և վահանագեղձի (հարվահանագեղձի) համալիր սոնոգր. 13,000
Շագանակագեղձի և ամորձիների սոնոգրաֆիա 13,000
Ամորձիների սոնոգրաֆիա 10,000
Փափուկ   հյուսվածքներ և ենթամաշկային  գոյացությունների սոնոգրաֆիա 7,000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 10,000
Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա 13,000
Հոդերի սոնոգրաֆիա (մեկ տեղակայումը) 10,000
        — լրավճար` յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայման հետազոտման դեպքում  5,000

ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 7,000
Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենադիտում 5,000
Իրիգոսկոպիա 15,000
Ստամոքս — աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 15,000
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 10,000
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 7,000
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000
Ոսկրերի  և  հոդերի  ռենտգենագրություն           7,000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ռենտգենագրություն          7,000
Գանգի  ռենտգենագրություն 7,000
Թրքական թամբի նշանառու նկար 6,000
Հավելյալ ծոցերի ռենտգենագրություն 6,000
Մամոգրաֆիա ներառյալ կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 15,000
Մամոգրաֆիա 10,000

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ /գլխուղեղ/ 30,000
Ակնախոռոչներ 30,000
Քթի հավելյալ խոռոչներ 20,000
Պարանոցի օրգաններ 30,000
Գլուխ /գլխուղեղ/ և ողնաշարի պարանոցային հատված 45,000
Թոք և կրծքավանդակի օրգաններ 30,000
Արտաորովայնամզային տարածություն 30,000
Որովայնի խոռոչի օրգաններ 30,000
Փոքր կոնքի օրգաններ 30,000
Երիկամ/միզային համակարգ 40,000
Հաստ աղիքի հետազոտություն կոնտրաստային հոգնայով 30,000
Ողնաշարի մեկ հատված 30,000
ԿՏ ուրոգրաֆիա 60,000
Վերին կամ ստորին վերջույթի մեկ հատվածի կամ հոդի հետազոտություն 30,000
Լրավճար` լրացուցիչ հատվածի նշանակման դեպքում 20,000
Լրավճար`ներերակային կոնտրաստավորման համար 10,000
Լրավճար`կոնտրաստ նյութը խմելու դեպքում 5,000
ԿՏ հետազոտության նկարները և CD-ն տրամադրվում էն                                                                                                 անվճար անվճար
ԿՏ հետազոտությունից հետո` ըստ բժշկական ցուցումների անհրաժեշտության դեպքում  նեղ մասնագետի խորհրդատվություն անվճար
Պետ. հիմնարկների և կազմակերպութ. աշխատողների/ս.փ. շահառուների “Համակարգչային տոմոգրաֆիա” ուղեգրով
ԱՆԳԻՈԳՐԱՖԻԿ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ
Մեկ հատված /տեղակայում       60,000
Երկու հատված /տեղակայում       80,000
Երեք հատված /տեղակայում     100,000
Լրավճար՝ մեկ հատվածի կոնտրաստավորում       30,000
Լրավճար՝  երկու և ավել հատվածների համար       40,000
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սիրտ-անոթային հետազոտություններ
Էլեկտրասրտագրություն  ( ԷՍԳ ) 3,000
ԷՍԳ հոլտեր մոնիտորինգ 12,000
Էխոսրտագրություն (էխոկարդիոգրաֆիա) դոպպլեր հետազոտությամբ 10,000
ԷՍԳ չափավորված  ծանրաբեռնվածությամբ  (տրեդմիլ-տեստ) 15,000
Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում * 7,000
       *- լրավճար դեղաբանական փորձի համար 3,000
Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում դեղաբանական փորձով (ФВД) 10,000

Գերձայնային դուպլեքս հետազոտություն`*

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
Գլխի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 15,000
      *  — մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 7,000

Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն`

Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպլեր 10,000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր 10,000
Վերին և ստորին վերջութների անոթների հեմոդինամիկայի  դոպպլեր 15,000
Վերին վերջութ. անոթների հեմոդինամիկայի դոպպլեր հետազոտ.`սառեցման փորձով 12,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր 10,000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 12,000

Ուրոգինեկոլոգիական հետազոտություններ

PAP-Smear  Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ  4,000
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 10,000
ՈՒռոֆլոումետրիա 6,000
Ցիստոտոնոմետրիա 8,000
Փոքր ուռոդինամիկ համալիր (ուռոֆլոումետրիա և  ցիստոտոնոմետրիա, կամ`  ուռոֆլոումետրիա  և  միզուկի պրոֆիլոմետրիա) 10,000
Մեծ ուռոդինամիկ համալիր (ուռոֆլուոմետրիա,ցիստոտոնոմետրիա և միզուկի պրոֆիլոմ. 15,000

Նյարդաֆիզիոլոգիական հետազոտություններ

Էխոէնցեֆալոգրաֆիա և Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 10,000
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա 3,000
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 8,000
Էլեկտրամկանագրություն /միոգրաֆիա/ *
Վերին վերջույթների 15,000
Ստորին վերջույթների 15,000
Դեմքի, ուսի, այլ (յուրաքանչյուրը) 15,000
 *  — մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 5,000
Ներակնային ճնշման չափում 2,000
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի ընտրություն 3,000
Ակնադիտում 4,000
Տեսողական հարուցված պոտենցիալներ 7,000
Տեսադաշտի համակարգչային չափում  (պերիմետրիա ) 8,000
Էլեկտրորետինագիր 8,000

ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ /ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱ/  *

Գաստրոսկոպիա / տեղային անզգայացմամբ / 12,000
Գաստրոսկոպիա հելիկոբակտեր պիլորիի որոշմամբ 15,000
Լրավճար` հելիկոբակտեր պիլորիի էքսպրես թեստի համար 3,000
Ռեկտոսկոպիա 15,000
Կոլոնոսկոպիա 25,000
Դուոդենոսկոպիա 12,000

Անեսթեզիա **

 * — հետազոտության ընթացքում ըստ բժշկական ցուցումների կատարված բիոպսիայի բջջաբանական կամ 
      հյուսվածքաբանական հետազոտությունը  իրականացվում է ըստ գործող գնացուցակի 
 ** — իրականացվում է ըստ  գործող` «Լրացուցիչ ծառայություններ» գնացուցակի
ՓՈՔՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊՈՒՆԿՑԻՈՆ ԲԻՈՊՍԻԱՆԵՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ
Կերակրափողի  ստենդավորում 200,000
Կերակրափողի  ստենոզների և ախալազիայի էնդոսկոպիկ բալոնային դիլատացիա 100,000
Պապիլոսֆինկտերոտոմիա* 180,000
 *- լրավճար համալիր ախտորոշման սերտիֆիկատով հետազոտվող քաղաքացուն  Պապիլոսֆինկտերոտոմիա  նշանակելու դեպքում 120,000

Էնդոսկոպիկ պոլիպեկտոմիա`կերակրափողի, ստամոքսի, հաստ աղու

Պոլիպեկտոմիա` պոլիպ մինչև 1 սմ- 1 հատ* 80,000
մեկից ավելին` յուրաքանչյուր հաջորդը 40,000
Պոլիպեկտոմիա` պոլիպ 1 սմ մեծ- 1 հատ* 100,000
մեկից ավելին` յուրաքանչյուր հաջորդը 50,000

Փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում

Փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների վիրահատական բուժում մինչև 3 սմ -1 հատ* 55,000
*- Փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների վիրահատական բուժում մինչև 3 սմ- մեկից ավելին /յուրաքանչյուր հաջորդը/ 30,000
Փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների վիրահատական բուժում մինչև 3 սմ-ից մեծ – 1 հատ 80,000

Մաշկի պապիլոմաների հեռացում

Մաշկի պապիլոմաների հեռացում մինչև 5մմ – 1 հատ 2,000
Մաշկի պապիլոմաների հեռացում մինչև 10 հատը 15,000
Մաշկի պապիլոմաների հեռացում մինչև 10 -20 հատը 25,000
Մաշկի պապիլոմաների հեռացում 5մմ –ից մեծ – 1 հատ 5,000

ՊՈՒՆԿՑԻՈՆ ԲԻՈՊՍԻԱՆԵՐ (մորֆոլոգիական /բջջաբանական հետազոտությամբ)

Կրծքագեղձի, վահանագեղձի, լիմֆատիկ հանգույցների, փափուկ հյուսվածքների նորագոյացությունների պունկցիոն բիոպսիա (յուրաքանչյուրը) 18,000
Արգանդի վզիկի խոռոչի քերում և ասպիրատի հետազոտում 25,000
Շագանակագեղձի բիոպսիա 50,000
Էքսցիզիոն բիոպսիա                                                                                                           70,000

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ականջի խցանի հեռացում 2,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 5 պրոցեդուրան 10,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 10 պրոցեդուրան 17,000
Լազերոթերապիա, 1 պրոցեդուրան 500
Ֆիզիոթերապիա, 1 պրոցեդուրան 1,000

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անեսթեզիա 10,000
Անեսթեզիա` երկարատև / կրկնակի / 20,000
Անեսթեզիա` երկարատև 15,000
Ախտորոշիչ հետազոտության պատկերների տրամադրում խտասկավառակի (CD) միջոցով (կիրառվում է տեխնիկական հնարավորության դեպքում, այցելուի ցանկությամբ, առանձին հետազոտությունների համար): Համակարգչային տոմոգրաֆիայի դեպքում սույն լրավճարը չի կիրառվում` խտասկավառակը տրամադրվում է առանց լրավճարի 2000
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԻՈՔԻՄԻԱ     /ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ
Ընդհանուր սպիտակուցներ   1,000
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ`Ընդհանուր սպիտակուցներ, Ալբումին, Գլոբուլին, Հարաբ.                                                                                                                                    2,500
Ալբումին                                                1,000
PROT/UCFP Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկի մեջ 1,500
MALB  Միկրոալբումին արյան և մեզի մեջ 1,500
Կոլոիդակայուն փորձ ` Թիմոլային  փորձ       1,000
Պիգմենտային փոխանակության նյութեր`  Բիլիռուբին և նրա ֆրակցիաները  1,700
Ֆերմենտներ
ԱՍՏ  Ասպարտատամինոտրանսֆերազա  1,000
ԱԼՏ  Ալանինամինոտրանսֆերազա     1,000
Հիմնային  ֆոսֆատազա      1,000
Ալֆաամիլազա (արյան մեջ)   1,700
Ալֆաամիլազա (մեզի մեջ) (Դիաստազա)    1,700
ACP Թթվային ֆոսֆոտազա 1,500
CHOE Խոլինէստերազա 1,500
AMY Ամիլազա ընդ. 1,500
Լիպազա 3,000
Գամագլյուտամիլտրանսպեպտիդազա   1,000
ԿՖԿ   Կրեատինֆոսֆոկինազա     1,700
ԿՖԿ ֆրակցիաներ   1,700
ԼԴԳ   Լակտատդեհիդրոգենազա 1,700
Ճարպային փոխանակության նյութեր
Խոլեստերին ընդհանուր  1,000
Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության  (Ալֆա խոլեստերին )      1,700
Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության    2,500
Տրիգլիցերիդներ 1,700
b լիպոպրոտեիդներ 1,000
Ածխաջրատային փոխանակության նյութեր
Գլյուկոզա (արյան մեջ)   1,000
Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանտության որոշումը  2,000
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին                                                                                              5,500
Ցածրամոլեկուլյար ազոտային նյութեր
Միզանյութ 1,000
Կրեատինին 1,000
CREA Կրեատինին մեզի մեջ 1,500
Ռեբերգի փորձ 1,700
Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը  (ըստ Ք.Գոլդի )      1,700
Միզաթթու (արյան մեջ)   1,700
Միզաթթու (մեզի մեջ)     1,700
UREA Միզանյութ մեզի մեջ 1,500
Միկրոէլեմենտներ
 Fe  Ընդհանուր երկաթ  2,500
 TIRC  Ընդհանուր երկաթ կապող հատկության և գաղտնի երկաթի որոշումը   3,000
Mg  Մագնեզիումի որոշումը (արյան շիճուկի մեջ)   1,700
Ka   Կալիում  1,000
Na  Նատրիում  1,000
Ca  Ընդհանուր կալցիում 1,700
P  Անօրգանական ֆոսֆոր   1,500
Mg Մագնեզիում մեզի մեջ 1,500
P Ֆոսֆոր մեզի մեջ 1,500
Ca Կալցիում մեզի մեջ 1,500
Ca++ Կալցիում  իոնիզ. 1,500
K+ Կալիում  մեզի մեջ 1,500
Na+ Նատրիում մեզի մեջ 1,500
Ci Քլոր արյան  մեջ, մեզի մեջ 1,500
Իմունոգլոբուլիններ
IgA  Իմունոգլոբուլին A    4,000
IgM Իմունոգլոբուլին M 4,000
IgG  Իմունոգլոբուլին G 4,000
IgE Իմունոգլոբուլին Е / IgE 6,000
C3 factor  С3 գործոն 3,000
C4 factor  С4 գործոն 3,000

ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ    /ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ /

Պրոթրոմբինային ինդեքս 1,000
Ռեկալցիֆիկացիայի  ժամանակը 1,000
Պլազմայի տոլերանտությունը  հեպարինի նկատմամբ 1,000
Թրոմբոթեստ ԻՏԱ 1,000
Ֆիբրինոգեն Ա 1,000
Ֆիբրինոգեն Բ 1,000
Ֆիբրինոլիտիկ  ակտիվություն 1,000
Ակտիվացված մասնակի (պարցիալ) թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշ. 1,000
Թրոմբոցիտների ագրեգացիա և դեզագրեգացիա 4,000
TT  Թրոմբինային ժամանակի որոշումը  1,000
Պրոտամին սուլֆատային թեստ 1,000
ՊՖԴ  Ֆիբրինոգենի դեգրադացիայի ելանյութեր 1,000
Էուգլոբուլինային մակարդուկի լիզիս 1,700
Արյան ֆերմենտատիվ և ոչ ֆերմենտատիվ ակտիվություն 1,700
Էրիթրոցիտրի ագրեգացիայի, դեֆորմաց-ի և հարաբերական մածուցիկության որոշում 3,000
Արյունատար անոթների պատերի հակաագրեգացիոն ակտիվության որոշումը 3,000
МНО  Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն  1,000
Արյան  պլազմայի մածուցիկության որոշում 1,000
Էթանոլային թեսթ 1,000
Արյան մակարդելիության ժամանակը 1,000
Արյունահոսության երկարատևությունը                                                                                1,000
D-DIMER / Դ-դիմեր 10,000
LUPUS ANTICOAGULANT -Գայլախտի  հակակոագուլյանտ 10,000
CLOPIDOGREL RESISTANCE TEST P2Y12 ընկալիչի պաշարման հայտնաբերում   25,000

ԱՆԵՄԻԱՆԵՐ. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ. ԵՐԿԱԹԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ferritin  Ֆերրիտին 6,000
TRNF  Տրանսֆերին 1,500
Vit B12  Վիտամին В12  12,000
VIT D Վիտամին D 15,000
Folate Ֆոլաթթու 12,000
HCY Հոմոցիստեին 14,000

ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ ԳԵՆՈՄՈՒՄ

F2,F5,F7, MTHFR, ITGB3, FGB,PAI1 Տրոմբոգեն գործոններ հղիութ.ընդհատ.նպաստող 20,000
MTR,MTRR, MTHFR Ֆոլաթթվի մետաբոլիզմի խանգարում 12,000
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
Արյան կլինիկական հետազոտություններ
Արյան ընդհանուր հետազոտություն   (լեյկոֆորմուլայով)                                             3,000
Թրոմբոցիտներ 1,000

Մեզի կլինիկական հետազոտություններ

Մեզի  ընդհանուր հետազոտություն 2,000
Գլյուկոզայի որոշումը մեզի մեջ                                                                                         1,000
Կետոնային  մարմինների որոշումը մեզի  մեջ                                                                    1,000
ՈՒրոբիլինի որոշումը մեզի մեջ                                                                                    1,000
Բիլիռուբինի որոշումը մեզի մեջ                       1,000
Երեք բաժակային փորձ   2,000
Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի 1,500
Պալարախտի միկոբակտերիաների որոշումը մեզի մեջ 2,000
Մեզի հետազոտություն ըստ Զիմնիցկու                                                                           1,500
ԲենսՋոնսի սպիտակուցային   մարմ. 2,000
Սպիտակուցի որոշումը օրվա մեզի մեջ 1,000

Խորխի  կլինիկական  հետազոտություններ 

Խորխի  ընդհանուր  հետազոտություն                                                           2,000
Բրոնխալ ասթմայի տարերրը  խորխի մեջ 2,000
Միկոբակտերիաների որոշումը խորխի մեջ                                                                      2,500
Կղանքի  կլինիկական  հետազոտություններ                                                         
Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն                                                                               3,000
Թաքնված արյան որոշումը կղանքի մեջ 3,000
Որդերի ձվերի և միաբջիջների որոշումը կղանքի մեջ 3,000
Հելիկոբակտերի որոշումը կղանքի մեջ 6,000

Այլ հետազոտություններ

Լեղու կլինիկական հետազոտություն 3,000
Կարմիր գայլախտի բջիջների որոշումը արյան մեջ 3,000
Արյան պարազիտների հետազոտություն` մալարիա 3,000
Միզուկից քսուկի միկրոսկոպիա                                                                             3,000
Մեզի միկրոսկոպիա տրիխոմոնադների հայտնաբերման համար                           2,000
Կանացի արտադրության հետազոտն 3,000
Շագանակագեղձի հեղուկի կլինիկական հետազոտություն 3,000
Ծավալուն սերմնահեղուկագիր                                                                                            4,000
Ցիտրատ սերմնահեղուկի մեջ 7,000
Ֆրուկտոզա սերմնահեղուկի մեջ 7,000
Մաշկի /և նրա ածանցյալների/ սնկի, դեմոդեկոզի միկրոսկոպիա                                      3,500

ԻՄՈՒՆՈԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ` ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՍԵՌՈԼՈԳԻԱ

Ռևմատոլոգիա և իզոսեռոլոգիա

Սերոմուկոիդներ 2,000
RF  Ռևմատոիդ  գործոն 2,000
CRP   C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
ASO  Հակաստրեպտոլիզին  O   2,000
Anti-CCP Հակացիտրուլինային հակամարմիններ 16,000
ANA Հականուկլեար հակամարմիններ 8,000
Anti-ds  DNA 6,000
Anti-phosfolipid IgM  Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgM 6,000
Anti-phosfolipid IgG Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgG 6,000
Cardiolipin Ab IgG/IgM  Հակամարմիններ  կարդիոլիպինի հանդեպ IgG/IgM 6,000
RW  Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ  3,000
Rose-B  Բրուցելյոզ 3,000
Արյան խմբի որոշում 1,500
Ռեզուս գործոն 1,500

Հեպատիտներ

HBs Ag  Հեպատիտ B — անտիգեն                                                                        6,000
Anti HBcor IgG  Հեպատիտ                                           6,000
Anti  HAV  Ig M  Հեպատիտ A                                                 6,000
Anti   HCV Հեպատիտ  C                                                                                            6,000
Anti-HBsAg  Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային հակածնի հակամարմին 6,000
IL28B  Ինտրլեյկին 28Б 35,000
CRYOGLOBULIN  Կրիոգլոբուլին 3,000

ԼՅԱՐԴԻ  ՖԻԲՐՈԶԻ  ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

HA  Հիալուրոնային թթու 100,000
TIMP-1   հյուսվածքային ինհիբիդոր 100,000
PIIINP  Ամինոտերմինալ պրոպեպտիդ-3 պրոկոլլագեն 100,000
Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
TOXO-IgM Տոքսոպլազմոզ Ig M 6,000
TOXO-IgG Տոքսոպլազմոզ  Ig G AT                                                                              6,000
CMV-IgG  Ցիտոմեգալովիրուս  IgG                                                                                         6,000
CMV-IgM   Ցիտոմեգալովիրուս  Ig M                                                                                         6,000
HSV-1 IgM  Հերպես -1 IgM  6,000
HSV-1 IgG  Հերպես 1 IgG 6,000
HSV-2 IgM  Հերպես 2 IgM 6,000
HSV-2 IgG  Հերպես -2  Ig G 6,000
Chl.-tr. IgG Խլամիդիազ  IgG 6,000
Ureaplasma ur. IgG  ՈՒրեապլազմա  IgG 6,000
Mycor. hominis-IgG Միկոպլազմա   IgG 6,000
H.pylori-LgG  Հելիկոբակտերի որոշումը  արյան մեջ                                                                       6,000
HIV-1/2   ՄԻԱՎ 6,000
HIVAb/Ag Combi ՄԻԱՎ հակամարմին / հակածին 6,000
TOXO IgG aviditi- Տոքսոպլազմա IgG ավիդության ցուցանիշ 15,000
CMV IgG aviditi- Ցիտոմեգալովիրուս  IgG ավիդության ցուցանիշ 15,000
Anti-Rubella- IgG, IgM 6,000
Anti-Chlamidia — IgM 6,000
Anti-VZV — IgG, IgM 6,000
Anti-Brucella — IgG, IgM 6,000
TPHAՍիֆիլիս /հեմագգլյուտ./ տեստ 2,000

Օնկոմարկերներ

CЕA  ՈՒռուցքային էմբրիոնալ հակածինի որոշոշումը 6,000
Comp. PSA Պրոստատսպեցիֆիկ. Անտիգեն բաղադրիչ 6,000
AFP Ալֆա  ֆետոպրոտեին                                                                                            7,000
CA -125   Ձվարանների օնկոմարկեր  7,000
PSA  Պրոստատսպեցիֆիկ  անտիգեն    6,000
PSA  Free  Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն ազատ 6,000
AFP Ալֆա-պրոտեին ասցիդային  հեղուկի մեջ 6,000
CA 15-3 Ուռուցքային հակածին15-3 6,000
HE-4  էպիդ.սեկտորալ սպիտակուց-4 8,000
CA 19-9 Ուռուցքային հակածին 19-9 6,000
Total hCG Տոտալ խորիոն գոնադոտրոպին 6,000
Cyfra 21-1 12,000
Այլ հետազոտություններ `Տրոպոնին   6,000

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Anti-Askaridis IgG Հակամարմիններ ասկարիդի նկատմամբ IgG 6,000
Anti-Echinoc. IgG Հակամարմիններ էխինակոկի նկատմամբ IgG  6,000
NOMA- IR  Ինսուլին ռեզիստենտության ինդեքս 6,500
INSULIN   Ինսուլին  6,000
PROINSULIN Պրոինսուլին  6,000
C-Peptid  C պեպտիդ  6,000

ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վահանաձև գեղձի հորմոններ
Т-3  Եռյոդթիրոնին    5,000
F-T3  Եռյոդթիրոնին ազատ   5,000
T-4   Թիրոքսին    5,000
F-T4  Թիրոքսին ազատ         5,000
TSH  Թիրեոտրոպ հորմոն 5,000
TG   Թիրեոգլոբուլին 6,000
Anti – TG  Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ   5,000
Anti-TPO  Հակամարմիններ թիրեոպեռօքսիդազայի նկատմամբ  6,000

Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի գնահատւմ

TSH3-Ultra Թիրեոխթանիչ  հորմոն 3 սերունդ 6000
Anti-R TSH  Աուտոհակամարմիններ թիրեոխթանիչ  հորմոնի ռեցեպտ. նկատմամբ 12000
IPTH  Պարատհորմոն 6000
hTG Թիրեոգլոբուլին 6000
Calcitonin  Կալցիտոնին 6000

Վերարտադրողական ներզատաբանություն

FSH  Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն                                                                5,500
LH Լյուտեինացնող հորմոն                                                                                                    5,500
PRL Պրոլակտին                                                                                                                           5,500
PROG  Պրոգեստերոն 6,000
17-α OH Պրոգեստերոն   5,500
E2  Էստրադիոլ   6,000
TEST  Թեստոստերոն    6,000
Free TEST  Թեստոստերոն ազատ  6,000
Խորիոգոնինի որոշումը արյան մեջ (քանակական) 5,000

Վերարտադրողական համակարգի ֆունկցիայի գնահատւմ

Testosterone availab Test.total+ALB+SHBG 13,000
SHBG   Գլոբուլինկապող սեռ. հորմոն 6,000
Anti-sprem Ab Հակասերմահեղուկային.  Հակամարմիններ 6,000
AMH Հակամյուլլերային հորմոն 8,000
Anti-fosfolipid  АФА; IgM; IgG 6,000
Inhibin B Ինհիբին Բ 15,000

1 եռամսյակի կրկնակի տեստ

PAPP-A 10,000
Free b-hCG  Ազատ b- մարդու գոնադոտրոպ. խորիոն. 10,000

2 եռամսյակի քառակի տեստ

E3-Free Estriol  Ազատ էստրիոլ 6,000
Total hCG Մարդու գոնադոտրոպ. խորիոն. 6,000
Inhibin A  Ինհիբին Ա  8,000

Հիպոֆիզ.-մակերիկամային ֆունկցիայի գնահատում

DHEA Դեհիդրոէպիանդոստերոն   5,000
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդոստերոնսուլֆատ  6,000
ACTH  Ադենոկոռտիկոխթանիչ  հորմոն АКТГ  6,000
Կորտիզոլ 5,500
Cortizol U  Կորտիզոլ մեզի մեջ 6,000

ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

pANCA  պերինուկլեար անտինետրոֆիլ  ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ 6,000
ASCA  Հակամարմիններ գլյուկոմեցետամի  նկատմամբ 6,000
Calprotection  Կալպրոտեկտին 12,000

ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ

Osteocalcin  Օստեոկալցին 6,000
IPTH  Պարատհորմոն 6,000

ՖԼՈՐՈՑԵՆՈԶ

N.gonorrhoeae, Chlamidia trach., Micoplasma g.,Trichomonas v. 11,000
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 11,000
Gardnerella v., Atopobium v., Lactobacillus spp 11,000
U. Urealitycum, U. Parvum, Mycoplasma h  քանակական որոշ. 11,000

ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արյան  մանրէաբանական  հետազոտություն 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի սնկի մանրադիտում 5,000
Կղանքի  մանրէաբանական  հետազոտություն և դիզբակտերիոզի  հայտնաբերում 6,000
Լեղու արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Խորխի մանրէաբանական   հետազոտություն 6,000
Մեզի մանրէաբանական  հետազոտություն 6,000
Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական  հետազոտություն 6,000
Վերքերի մանրէաբանական  հետազոտություն 6,000
Մաշկի մանրէաբանական  հետազոտություն 6,000
Աչքի  արտադրության  մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կրծքի  կաթի  մանէրաբանական  հետազոտություն 6,000
Քիթըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ. 6,000
Լեզվի քերուկիբերանի խոռոչի   արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն            6,000
Ականջի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Էկսուդատների  և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Սերմնահյութի մանրէաբանական  հետազոտություն 6,000
Կանանցի սեռական օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն 6,000
Շագանակագեղձի   արտադրուկի միկրոֆլորա 6,000
Իերսինիոզ; մեզ 6,000
Իերսինիոզ; կղանք 6,000
M.Hominis; U.Urealitieum քանակային որոշում և զգայունություն 15,000
M.Hominis; U.Urealitieum որակական որոշում և զգայունություն 6,000

ՊՈԼԻՄԵՐ ՇՂԹԱՅԱԿԱ ՌԵԱԿՑԻԱ

HCV/RNA-quant ՌՆԹ-ի քանակական որոշ.  HCV 50,000
HCV-genotipe հեպատիտ  C  վիրուսի  գենոտիպ 50,000
HCV/RNA հեպատիտ  C  վիրուսի ՌՆԹ-ի որակական որոշ 10,000
HBV/DNA հեպատիտ  B  վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ.  6,000
HBV/DNA-quant ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. HBV 50,000
HPV screen-quant մարդւ պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. — տեսակներ -18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 30,000
HPV screen մարդու պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. – տեսակներ —                                   18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 10,000
HPV 16,18 մարդու պապիլոմա վիրուս — տեսակներ — 16,18 6,000
Toxoplazma g. տոքսոպլազմոզի հարուցիչ 6,000
HSV I-II   հերպես 1-2 հարուցիչ 6,000
CMV  ցիտոմեգալովիրուս   6,000
Chlamidia trach   խլամիդիոզի հարուցիչ 6,000
N.gonorrhoeae  գոնորեյայի հարուցիչ   6,000
Trichomonas v.  տրիխոմոնոզի հարուցիչ 6,000
Gardnerella vգարդներելլայի հարուցիչ  6,000
Micoplasma h.  միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma g.   միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma spp  ուրեապլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma   ուրեապլազմայի հարուցիչ  (U.Urealiticium,U.Parvum) 7,000
Treponema p.  Սիֆիլիսի հարուցիչ 6,000
Candida albicans  Կանդիդոզի հարուցիչ 6,000
Micobac. tuberc.   Պալարախտի միկոբակտերիա  6,000
EB V  Էպշտեյն-Բարր վիրուս 6,000
EB Vquant Էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. 20,000
Brucella  Բրուցելյոզ հարուցիչ 6,000
Helicobacter pyl. Հելիկոբակտեր պիլորի 6,000
Yersinia  Իերսինիոզ վերականգ. 6,000

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բջջաբանական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ    5,000
Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ  (PAP-Smear) 5,000
Մեկ պատրաստի կենսանյութի  բջջաբանական հետազոտություն                      4,000
Հիստոլոգիական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ    10,000
Շահառուի կողմից վճարվող համավճար (մեկ տեղակայում) 7,000
 նույն քաղաքացուն յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայում 5,000
© 2018 Медицинская Ассоциация Диагностика Все права защищены