Skip to main content

Համակարգչային տոմոգրաֆիա

Մեկ հատված` առանց կոնտրաստ նյութի 35,000 դր
Քթի հավելյալ խոռոչներ կամ դիմածնոտային մեկ հատված 20,000 դր
Ակնախոռոչներ 30,000 դր
Գլխուղեղ և Քթի հավելյալ խոռոչներ 45,000 դր
Լրավճար՝ լրացուցիչ մեկ հատվածի համար 20,000 դր
Լրավճար՝ ն/ե կոնտրաստ 15,000 դր
Մեկ ամսվա ընթացքում առանց կոնտրաստ նյութի կրկնակի հետազոտություն 20,000 դր
ԱՆԳԻՈԳՐԱՖԻԿ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ
Մեկ հատված /տեղակայում 60,000 դր
Երկու հատված /տեղակայում 75,000 դր
Երեք հատված /տեղակայում 90,000 դր
Չորս հատված 105,000 դր
Հինգ հատված 120,000 դր
Գլխուղեղի էքստրա և ինտրակրանիալ անոթների անգիոգրաֆիա 60.000 դր
Որովայնային աորտայի և ստորին վերջույթի անգիոգրաֆիա 80.000 դր
ժապավենի կամ կրկնակի դիսկի տրամադրում 3000 դր
© 2018 Медицинская Ассоциация Диагностика Все права защищены