Skip to main content

Profession


Academic degree

Դուպլեքս, դոպլեր հետազոտություններ

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Գլխի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Լրավճար յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի դուպլեքս հետազոտության համար 10.000
Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների դոպլեր 10.000
Վերին վերջութների անոթների դոպպլեր սառեցման փորձով 15.000
© 2018 Медицинская Ассоциация Диагностика Все права защищены