Skip to main content

Ռենտգենաբանական հետազոտություններ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 7,000
Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենադիտում 5,000
Իրիգոսկոպիա 15,000
Ստամոքս — աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 15,000
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 10,000
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 7,000
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000
Ոսկրերի  և  հոդերի  ռենտգենագրություն           7,000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ռենտգենագրություն          7,000
Գանգի  ռենտգենագրություն 7,000
Թրքական թամբի նշանառու նկար 6,000
Հավելյալ ծոցերի ռենտգենագրություն 6,000
Մամոգրաֆիա ներառյալ կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 15,000
Մամոգրաֆիա 10,000
© 2018 Медицинская Ассоциация Диагностика Все права защищены