Skip to main content

Էնդոսկոպիա և Անեսթեզիա

Գաստրոսկոպիա HB Pylori որոշմամբ 15․000
Ռեկտոսկոպիա 15․000
Կոլոնոսկոպիա 25․000
Անեսթեզիա՝ գաստրոսկոպիա 10.000
Անեսթեզիա՝ կոլոնոսկոպիա, ռեկտոսկոպիա 15.000
Անեսթեզիա՝ երկարատև/կրկնակի 20.000
Կերակրափողի ստենդավորում 200.000
Կերակրափողի ստենոզների և ախալազիայի էնդոսկոպիա բալոնային դիլատացիա 100.000
Պապիլասֆինկտերոտոմիա 180.000
Էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա 80.000
Յուրաքանչյուր հաջորդ պոլիպի հեռացում 40.000
© 2018 Медицинская Ассоциация Диагностика Все права защищены