Автор: hakhakop

Արսեն Գրիգորյան

arsen grigoryan

Արսեն Գրիգորյան

Մասնագիտություն

նյարդաբան,

նյարդաբանական կլինիկայի ղեկավար

Գիտական աստիճան

բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Դիագնոստիկա բժշկական միավորումում աշխատում է 1992 թ.-ից։ 
Հանդիսանում է ԵՊԲՀ Կլինիկական ախտորոշման ամբիոնի դոցենտ։ Վերապատրաստվել է ԱՄՆ — ում։
Բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ 
Հայաստանի նյարդաբանների և Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիայի անդամ։

Подробнее

Արմինե Կատվալյան

Արմինե Կատվալյան

Մասնագիտություն

ռադիոլոգ

Գերձայնային ախտորոշման և համակարգչային շերտագրության մասնագետ։Դիագնոստիկա բժշկական միավորումում աշխատում է 1993 թ.-ից։ ԵՊԲՀ Կլինիկական ախտորոշման ամբիոնի դասախոս է, Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիայի անդամ:

Подробнее

Ստեփան Պողոսյան

Stepan Poxosyan bzhishkner mec

Ստեփան Պողոսյան

Մասնագիտություն

  • էնդոսկոպիստ
  • ղեկավար

Գիտական աստիճան

բժշկական գիտությունների թեկնածու
Հայաստանի էնդոսկոպիստների ասոցացիայի նախագահ և Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիայի անդամ։ 25 գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ ՛՛Դիագնոստիկա՛՛ բժշկական միավորումում աշխատում է 2006 թվականից: Վերապատրաստվել է ԱՄՆ-ում։

Подробнее

Ռուզաննա Խոջոյան

ruzanna xujoyan

Ռուզաննա Խոջոյան

Մասնագիտություն

ռադիոլոգ
գերձայնային ախտորոշման մասնագետ

Գիտական աստիճան

բժշկական գիտությունների թեկնածու
ԵՊԲՀ Կլինիկական ախտորոշման ամբիոնի դասախոս: 14 գիտական աշխատությունների հեղինակ է:
Հանդիսանում է ՀՕՖ — ի ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ բժիշկների վերապատրաստման¦  ծրագրում որպես ճառագայթային ախտորոշման դասընթացների վերապատրաստման ղեկավար։
Հայաստանի ռադիոլոգների և Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիաների անդամ։
Դիագնոստիկա բժշկական միավորումում աշխատում է 1988 թ. — ից։ Վերապատրաստվել է Ավստրիայում։

Подробнее

Մասնագետի խորհրդատվություն և ամբուլատոր բուժում

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲՈՒԺՈՒՄ
Բժշկի առաջնային խորհրդատվություն (101 սենյակ) անվճար
Նեղ մասնագետի խորհրդատվություն և ամբուլատոր բուժում 7,000
Նյարդաբան
Սրտաբան
Թոքաբան
Թերապևտ
Մանկաբույժ
Էդոկրինոլոգ
Ուրոլոգ
Նեֆրոլոգ
Գինեկոլոգ
Գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ
Սեքսոպաթոլոգ
Մաշկավեներաբան
Գաստրոէնտերոլոգ
Ռևմատոլոգ
Հոգեթերապևտ
Ալերգոլոգ
Ակնաբուժ
Սուրդոլոգ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբան
Ուռուցքաբան
Ստոմատոլոգ
Վիրաբույժ
Անոթային վիրաբույժ
Թերապևտի տնային այց (Դիագնոստիկա ԲՄ-ում չգրանցված բնակչության համար) 15,000

Անեսթեզիա

Անեսթեզիա կարճատև 10,000 դր
Անեսթեզիա երկարատև 15,000 դր
Անեսթեզիա երկարատև կրկնակի 20,000 դր
Առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 10,000 դր
Մաքրող հոգնա 2000 դր

Սոնոգրաֆիա

Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա 15.000 դր
Որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա  10.000 դր
Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա  10.000 դր
Վահանագեղձի /հարվահանագեղձի սոնոգրաֆիա  8 000 դր
Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա  10.000 դր
Պարանոցի օրգանների սոնոգրաֆիա 10.000 դր
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 8 000 դր
Ֆոլիկուլոմետրիա / մեկ այց/  2 000 դր
Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանագեղձի/կամ կրծքագեղձի 20.000 դր
Փոշտի օրգանների և կոնքի 20.000 դր
Փոշտի օրգանների 10.000 դր
Փափուկ   հյուսվածքի/ավշահանգույցների 8 000 դր
Տրանսվագինալ  10.000 դր
Հոդերի սոնոգրաֆիա (մեկ տեղակայումը)    10.000 դր
— լրավճար` յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայման հետազոտման դեպքում    10.000 դր

Բուժական — դիագնոստիկ միջամտություններ

Բուժում ամբուլատոր պայմաններում 20,000
Գինեկոլոգի կոնսերվատիվ բուժման կուրս /առանց դեղորայքի արժեքի/ 50,000
ՆԱՊ տեղադրում /առանց պարուրակի արժեքի/ 15,000
ՆԱՊ հեռացում և խորհրդատվություն 10,000
Գինեկոլոգի կոնսերվատիվ բուժման Ականջի ծծմբային խցանի հեռացում /միակողմանիկուրս ( առանց դեղորայքի արժեքի ) 3,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 1 պրոցեդուրա  2,000
Ֆիզիոթերապիա, 1 պրոցեդուրան  2,000
Ականջի ծծմբային խցանի հեռացում 3,000
Բերանի խոռոչի և նշիկների մշակում, 1 պրոցեդուրա 2,000
Կաթիլային ներարկում 3,000
Ներհոդային ներարկում 10,000
Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն/բուժում և ներհոդային ներարկում 15,000
 Ներհոդային ներարկում՝ լրավճար խորհրդատվության համար վճարից հետո 5,000
Հոդի պունկցիա 15,000
 

Պունկցիոն բիոպսիաներ

ՊՈՒՆԿՑԻՈՆ ԲԻՈՊՍԻԱՆԵՐ (մորֆոլոգիական հետազոտությամբ)

Կրծքագեղձի, վահանագեղձի, լիմֆատիկ հանգույցների, փափուկ հյուսվածքների նորագոյացությունների պունկցիոն բիոպսիա (յուրաքանչյուրը) 18,000

Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ

Բուժական — դիագնոստիկ միջամտություններ

Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա / տեղային անզգայացմամբ 12,000
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա հելիկոբակտեր պիլորիի որոշմամբ 15,000
Լրավճար` հելիկոբակտեր պիլորիի էքսպրես թեստի համար 3,000
Ռեկտոսկոպիա 15,000
Կոլոնոսկոպիա 25,000
Դուոդենոսկոպիա  12,000
       Անեսթեզիա էնդոսկոպիկ հետազոտության դեպքում իրականացվում է ըստ  գործող` «Լրացուցիչ ծառայություններ» գնացուցակի
 * — հետազոտության ընթացքում ըստ բժշկական ցուցումների կատարված բիոպսիայի բջջաբանական կամ հյուսվածքաբանական հետազոտությունը  իրականացվում է ըստ գործող գնացուցակի

նյարդաբանական հետազոտություններ

Էխոէնցեֆալոգրաֆիա և Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 10,000
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա 3,000
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 8,000
Էլեկտրամկանագրություն /միոգրաֆիա/ *  15,000
մեկից ավել հատվածի  հետազոտության յուրաքանչյուր հաջորդը 10,000
Ներակնային ճնշմանչ  չափում 2,000
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի ընտրություն 3,000
Ակնադիտում 4,000
Տեսադաշտի համակարգչային չափում ( պերիմետրիա ) 8,000

Դուպլեքս, դոպլեր հետազոտություններ

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
Գլխի մագիստրալ անոթների դուպլեքս 15.000
      *  — մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդը 10.000
       Գերձայնային դոպլեր հետազոտություն
Գլխուղեղի  ներգանգային և արտագանգային անոթների դոպլեր 10.000
Վերին կամ ստորին վերջութների անոթների դոպլեր 10.000
Կավերնոզ մարմնի դոպլեր 10.000
Կավերնոզ մարմնի դոպպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 15.000

Սիրտ-անոթային հետազոտություններ

Էլեկտրասրտագրություն  ( ԷՍԳ ) 3,000 դր
ԷՍԳ հոլտեր մոնիտորինգ 12,000 դր
Էխոսրտագրություն (էխոկարդիոգրաֆիա) դոպպլեր հետազոտությամբ 10,000 դր
ԷՍԳ չափավորված  ծանրաբեռնվածությամբ  (տրեդմիլ-տեստ) 15,000 դր
Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում * 7,000 դր
       *- լրավճար դեղաբանական փորձի համար 3,000 դր
Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում դեղաբանական փորձով (ФВД) 10,000 դր

Ռենտգեն հետազոտություններ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 8,000 դր
Իրիգոսկոպիա 20,000 դր
Ստամոքս — աղիքային  տրակտի դինամիկ  ռենտգեն հետազոտություն 15,000 դր
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգեն հետազոտություն 10,000 դր
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 8.000 դր
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000 դր

Ռենտգենաբանական հետազոտություններ

Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենագրություն (ռենտգենադիտում) 7,000
Կրծքավանդակի /թոքերի/ ռենտգենադիտում 5,000
Իրիգոսկոպիա 15,000
Ստամոքս — աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 15,000
Ստամոքսի  կամ աղիքային  տրակտի   ռենտգենադիտում 10,000
Միզատար ուղիների ընդհանրացնող  ռենտգենագրություն 7,000
Արտազատական ուրոգրաֆիա 25,000
Ոսկրերի  և  հոդերի  ռենտգենագրություն           7,000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգենագրություն 7,000
Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ռենտգենագրություն          7,000
Գանգի  ռենտգենագրություն 7,000
Թրքական թամբի նշանառու նկար 6,000
Հավելյալ ծոցերի ռենտգենագրություն 6,000
Մամոգրաֆիա ներառյալ կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 15,000
Մամոգրաֆիա 10,000

Համակարգչային տոմոգրաֆիա

Մեկ հատված` առանց կոնտրաստ նյութի 35,000 դր
Քթի հավելյալ խոռոչներ կամ դիմածնոտային մեկ հատված 20,000 դր
Ակնախոռոչներ 30,000 դր
Գլխուղեղ և Քթի հավելյալ խոռոչներ 45,000 դր
Լրավճար՝ լրացուցիչ մեկ հատվածի համար 20,000 դր
Լրավճար՝ ն/ե կոնտրաստ 15,000 դր
Մեկ ամսվա ընթացքում առանց կոնտրաստ նյութի կրկնակի հետազոտություն 20,000 դր
ԱՆԳԻՈԳՐԱՖԻԿ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ
Մեկ հատված /տեղակայում 60,000 դր
Երկու հատված /տեղակայում 75,000 դր
Երեք հատված /տեղակայում 90,000 դր
Չորս հատված 105,000 դր
Հինգ հատված 120,000 դր
Գլխուղեղի էքստրա և ինտրակրանիալ անոթների անգիոգրաֆիա 60.000 դր
Որովայնային աորտայի և ստորին վերջույթի անգիոգրաֆիա 80.000 դր
ժապավենի կամ կրկնակի դիսկի տրամադրում 3000 դր

Շուշանիկ Գաբրիելյան

shushanik gabrielyan

Շուշանիկ Գաբրիելյան

Մասնագիտություն

Ֆունկցիոնալ ախտորոշման մասնագետ
Դիագնոստիկա բժշկական միավորումում աշխատում է 1988 թվականից:
10 գիտական աշխատությունների հեղինակ է:
Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցացիայի անդամ:

Подробнее

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են