Skip to main content

 Ներհոդային ներարկում

5,000 AMD

A-1 Antitrypsin | A1-Անտիտրիպսին

7,500 AMD

ABO + Rh | Արյան խումբը և ռեզուս ֆակտորը

7,500 AMD

ACP | Թթվային ֆոսֆատազա

4,000 AMD

ADPTEM (ADP receptor bloc) | ԱԴՊՏԵՄ (կլոպիդոգրելի նկատմամբ զգայունության որոշում)

25,000 AMD

Albumin / Creatinine Ratio in urine | Ալբումին / Կրեատինին մեզում

7,000 AMD

Albumin blood | Ալբումիններ

2,000 AMD

Allergy Profile Atopy | Ատոպիկ հիվանդություններ

30,000 AMD

Allergy Profile Inhalation | Ինհալյացիոն ալերգիա

20,000 AMD

ALP | Հիմնային ֆոսֆատազա

2,000 AMD

ALT | Ալանին ամինոտրանսֆերազա

2,000 AMD

Ammonia | Ամոնիակ

7,500 AMD

Amylase blood | Ամիլազա (արյուն)

6,000 AMD

ANA Global Test | Հակակորիզային հ/մ

20,000 AMD

ANA Profile 15 IgG | Հակակորիզային 15 հ/մ IgG

30,000 AMD

ANA Screen 11 IgG | Հակակորիզային 11 հ/մ IgG

10,000 AMD